Straffeloos sanctioneren: een keuze voor de weg van de minste juridische weerstand?

Al meer dan twintig jaar gebruikt de overheid het bestuurs(straf)recht als sanctiemiddel naast het strafrecht. Waar het strafrecht met heldere waarborgen omkleed is, roept het bestuurs(straf)recht nog de nodige vragen op. de opmars van het bestuurlijk sanctiestelsel gaat echter onverminderd door. in dit artikel gaan we in op de rechtsbescherming van subjecten bij toepassing van bestuurlijke sancties. Wij stippen hierbij met name de mogelijke rechtsongelijkheid aan wanneer de overheid (te veel?) keuzevrijheid heeft in het gebruik van de verschillende regimes en zien daarnaast vooral de rechtsonzekerheid als een zorgwekkende ontwikkeling. Wij adviseren daarom vaart te maken met de harmonisatie van boetestelsels.

Klik hier om het volledige artikel als .pdf te downloaden.