Klachten / Aansprakelijkheid

Klachtenregeling
Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over onze dienstverlening of over de declaratie. Wij verzoeken u in dat geval uw bezwaren direct aan ons voor te leggen zodat in overleg met u een oplossing kan worden gevonden, welke schriftelijk aan u zal worden bevestigd. Mocht dit overleg niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

Voor uitgebreide informatie kunt u hier (pdf) onze klachtenregeling downloaden.

Aansprakelijkheid
Fuchs Van Baarlen Molleman Advocaten is een kantoorcombinatie tussen mr. Titia Fuchs, mr. Femke van Baarlen en mr. Boukje Molleman. Indien een advocaat een opdracht aanvaardt, ontstaat een overeenkomst tussen de cliënt en de desbetreffende advocaat. Fuchs Van Baarlen Molleman Advocaten is echter, indien noodzakelijk, vrij onderling vervangingsmogelijkheden voor het optreden in rechte te treffen. Alleen degene die opdrachtnemer c.q. opdrachtgever is van de werkzaamheden kan in voorkomend geval aansprakelijk worden gesteld, altijd met inachtneming van hetgeen in onze algemene voorwaarden is bepaald. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de advocaat wordt uitbetaald.

Algemene voorwaarden
Download onze algemene voorwaarden hier (pdf).