Herziening Wet Bibob: het opsporen van integriteit?

Op 1 juli 2013 is de Wet Bibob aanzienlijk gewijzigd. Tien jaar na de inwerkingtreding van deze wet voegt de wetgever meer branches aan de werkingssfeer van de wet toe, en wordt het gemakkelijker gemaakt voor bestuursorganen om informatie met elkaar maar ook met het Openbaar Ministerie te delen.

In dit artikel wordt stilgestaan bij deze veranderingen, en hoe deze in de praktijk kunnen doorwerken. De auteurs kijken daarbij onder andere naar de wijze waarop de samenwerking tussen bestuursorganen en het Openbaar Ministerie zich verhoudt tot art. 6 van het EVRM en art. 27 van het Wetboek van Strafvordering.

Klik hier om een .pdf bestand van het volledige artikel te downloaden