Titia Fuchs

tfuchs@fuchsmolleman.nl
06 1588 0930

Mr. drs. Titia Fuchs studeerde cum laude af in zowel burgerlijk recht als strafrecht en deed de specialisatieopleiding straf- en strafprocesrecht aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen. Sinds 2014 heeft zij haar eigen praktijk. Tot die tijd was zij als strafrechtadvocaat verbonden aan Boekel de Nerée (nu Dentons Boekel) waar zij – onder andere – ruime ervaring heeft opgedaan in het verlenen van bijstand aan beroepsgeheimhouders (notarissen) bij zowel straf- als tuchtrechtelijke procedures.

Titia staat natuurlijke en rechtspersonen bij op alle denkbare gebieden van het strafrecht. Ze is bevlogen en communicatief, niet voor niets koos zij na een studie kunstgeschiedenis alsnog voor het (straf)recht. Zij combineert gedrevenheid en strijdbaarheid met een gezonde dosis praktisch realisme en empathie. Zij richt zich met name op advies aan en ondersteuning van bedrijven en bestuurders van bedrijven en (beroeps)geheimhouders maar heeft daarnaast een brede praktijkervaring die varieert van een eenvoudige diefstal tot grote onderzoeken naar (faillissements)fraude. Elke zaak is anders en vraagt een andere aanpak. Uw belang staat daarbij altijd voorop.

Titia Fuchs heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

Strafrecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op het geregistreerde rechtsgebied.

Rechter-plaatsvervanger

Titia Fuchs combineert haar advocatenpraktijk met haar werk als rechter-plaatsvervanger. Zij is werkzaam in de strafsectie en verbonden aan de rechtbank Noord Holland.

Kunsthistoricus

De drs. in haar titel heeft Titia omdat zij kunstgeschiedenis studeerde aan de Universiteit van Leiden. Na het voltooien van haar opleiding was ze jarenlang werkzaam in de culturele sector. Daarna maakte zij de overstap naar het recht. Als advocaat combineert zij in voorkomende gevallen nog altijd graag haar liefde voor kunst met het civiele en het strafrecht – en helpt daarbij graag partijen buiten de rechter om tot een oplossing te komen.

Nevenactiviteiten

Titia is voorzitter van de commissie van Toezicht van de FPC Oostvaarderskliniek te Almere en verbonden aan de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA). Ook is Titia bestuurslid van de Stichting Legal Women. Tot 2016 maakte zij deel uit van Lawyers for Lawyers, een internationale belangenorganisatie voor advocaten.

Publicaties:

“Straffeloos sanctioneren: een keuze voor de weg van de minste juridische weerstand?” Tijdschrift Onderneming & Strafrecht in Praktijk (mei 2014) – met mr. David Hein

“Herziening Wet Bibob, het opsporen van integriteit?” Tijdschrift Onderneming & Strafrecht in Praktijk (december 2013) – met mr. David Hein

The Art Collecting Legal Handbook 2013 – Chapter Netherlands “Thomson Reuters May 2013) – met mr. Pieter Ariëns Kappers